MS Technika Maciej Szmagalski
klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła
promocje1. ZIBRO inwerter tylko 2 530,00
    pomieszczenie do 36 m
2
    w cenie 2 530,00 zł !
    Cena zawiera podatek VAT w wysokości 8 %.
    Cena za
wiera prosty montaż klimatyzatora.
    Ostatecz
ne przyjęcie zlecenia w powyższej  cenie
    uzależnione
jest od aktualnej dostępności urządzeń
     i przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu montażu.